Kremacja indywidualna

Urny na proch z symbolami zwierzęcych łapekNa życzenie klienta oferujemy również indywidualne (pojedyncze) spopielenie- kremację zwierzęcia z możliwością zwrotu prochów w urnie. Całość prochów powstałych wskutek procesu spalania jest precyzyjnie zebrana i umieszczona w urnie.
W przypadku kremacji indywidualnej zwłoki zwierzęcia odbierane są z domu klienta lub gabinetu weterynaryjnego specjalistycznym pojazdem do transportu  zwłok zwierząt padłych  a następnie po dokonaniu kremacji zwracane w urnie wraz z certyfikatem (potwierdzeniem dokonania kremacji).