Eutanazja

Mężczyzna siedzący z psem na pniuFirma AMI oferuje Państwu usługę wyjazdowej EUTANAZJI możliwej z powodów humanitarnych. Dotyczy to nieuleczalnie chorych zwierząt -jeżeli w danym przypadku zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. i etyką lekarską istnieją ku temu wskazania medyczne ( przewlekła nie rokująca choroba lub ciężkie obrażenia powypadkowe bez możliwości podjęcia ratującego życie leczenia).

Decyzje o eutanazji podejmuje właściciel, którą ze względu humanitarnych zatwierdza lekarz weterynarii.

Usługa eutanazji nieuleczalnie chorych zwierząt wykonywana jest przez wysokiej klasy specjalistów Lekarzy Weterynarii posiadających wymagane uprawnienia. Eutanazja dla komfortu zwierząt i ich właściciela wykonywana jest w domu (miejscu zamieszkania zwierzęcia). Zabieg eutanazji wykonywany jest dwuetapowo. Zwierze jest spremedykowane i nie odczuwa żadnych bodźców czuciowych i dopiero przez kaniulę dożylną (wenflon) podawany jest lek docelowy. Cały zabieg odbywa się pod kontem zapewnienia wszelkiego komfortu zarówno zwierzęciu jak i jego właścicielowi.

Jako jedyni prowadzimy kompleksową usługę przeprowadzenia zabiegu eutanazji u klienta i natychmiastowego odbioru zwłok do spopielenia. Wystawiamy pełną dokumentację potwierdzającą, iż zgodnie z ustawą i nałożonym na Państwa obowiązkiem, padłe zwierzę zostało przekazane do utylizacji.