Zgłoszenia odbioru padłych zwierząt można dokonać kontaktując się przez dostępny na stronie całodobowy numer telefonu, bądź poprzez zakładkę kontakty wysyłając zgłoszenie drogą mailową.