AMI

Działamy na terenie Wrocławia i całej polski

+48 605 999 726

Skontaktuj się z nami 24/7

Firma AMI została założona i prowadzona jest przez starszych inspektorów Straży Dla Zwierząt(kadrę przeszkoloną w zakresie postępowania wobec zwierząt domowych,gospodarskich i wolno bytujących) Ze względu na swoje doświadczenie i empatię zapewniamy Państwu poszanowanie i godny odbiór zwłok zwierząt które odeszły. Zdajemy sobie sprawę, iż odejście ukochanego zwierzęcia jest ogromnym przeżyciem dla jego właścicieli, którzy pragną aby również po śmierci ich ukochany pupil miał zapewniony szacunek i godne traktowanie.
W Polsce obowiązuje zakaz pochówku zwierząt domowych w ogródkach, parkach na działkach oraz innych tego typu miejscach. Dlatego mamy nadzieję iż usługi naszej firmy pozwolą Państwu w sposób jak najmniej dla Was bolesny pogodzić się z odejściem Waszego ukochanego Pupila.
Nasza firma zapewnia naszym klientom natychmiastowy odbiór zwłok i ich transport do miejsca głębokiego zmrożenia ( posiadamy pomieszczenia mroźne uzyskujące temperatury do -40) gdzie zwierzęta przechowywane są do czasu dalszej utylizacji, spopielenia lub pochówku. Aby zachować najwyższy stopień higieny i poszanowania odbieranych padłych zwierząt nasza firma do ich odbioru i przewozu stosuje jednorazowe worki oraz atestowane kontenery i pojemniki zaakceptowane przez Państwowy Inspektorat Weterynaryjny.
PRZY ODBIORZE PADŁEGO ZWIERZĘCIA WYSTAWIAMY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY DOKONANIE JEGO SPOPIELENIA-UTYLIZACJI. OBOWIĄZEK ZUTYLIZOWANIA PADŁEGO ZWIERZĘCIA SPOCZYWA NA JEGO WŁAŚCICIELU.
Na podstawie tego dokumentu świadczącego o przekazaniu zgodnie z ustawą padłego zwierzęcia do utylizacji można wyrejestrować zgłoszone wcześniej zwierzęta celem uniknięcia dalszych za nie opłat.
Ponadto nasza firma AMI jest jedyna na terenie Dolnego Śląska wysoce wyspecjalizowaną jednostką świadczącą usługę TRANSPORTU I PRZEWOZU ZWIERZĄT ŻYWYCH zarówno domowych, gospodarskich oraz dziko bytujących do zakładów weterynarii, klinik, schronisk i innych docelowych miejsc w komfortowych klatkach klimatyzowanego pomieszczenia w pojazdach specjalnie przeznaczonych do tego typu transportu oraz nadzorowanych przez Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny we Wrocławiu.
Poza odbiorem zwierząt padłych od osób prywatnych oraz gabinetów weterynaryjnych odbieramy również celem dalszej utylizacji wszystkie materiały pochodzenia zwierzęcego kategorii I, II i III
W zakresie odbioru padłych zwierząt spółpracujemy z większością Gmin, Powiatów,Urzędów , Kolei i Autostrad, Zarządem Dróg Powiatowych,Zakładów Oczyszczania Miast i Zieleni Miejskich, Miejskimi Gospodarkami Komunalnymi, Zarządami Gospodarki Wodnej, Elektrowniami, Zakładami Deratyzacji,Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz szeregiem innych podmiotów na terenie Wrocławia ,Dolnego Śląska oraz terenach ościennych.
Dysponując doświadczeniem i flotą wyspecjalizowanych samochodów,( łódz motorowa) wyposażonych w narzędzia i środki do pobrania zwierząt o znacznej wadze. Jesteśmy w stanie pobrać praktycznie każde zwierze hodowlane,domowe i dzikie bez względu na jego wagę i stan rozkładu oraz zdezynfekować skażony teren lub pomieszczenie.
Jako nieliczni jesteśmy w stanie i podejmujemy się pobrań padłej zwierzyny z trudno dostępnych terenów ( rzeki ,śluzy,rowy,tereny polne i leśne ).
Jesteśmy pewni iż za jakość,szybkość i niezawodność świadczonych przez nas usług zarekomenduje naszą firmę każda z wyżej wymienionych instytucji.

AMI-JK

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Zgłoszenia
odbioru

Podejmij z nami współpracę

Pobierz potrzebne
pliki/dokumenty