Współpracujemy z gabinetami weterynaryjnymi jak również zapewniamy odbiór padłych zwierząt z domu klienta. Nasza firma oferuje również usługę EUTANAZJI nieuleczalnie chorych zwierząt wykonywaną przez wysokiej klasy specjalistów lekarzy weterynarii przeprowadzających eutanazję w domu u klienta zgodnie z zasadami etyki oraz Ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r Nr 106 poz. 1002). Po przeprowadzonym zabiegu zapewniamy bezpośredni odbiór padłych zwierząt z domu klienta oraz ich spopielenie. Na życzenie klienta oferujemy również indywidualne (pojedyncze) spopielenie zwierzęcia (możliwy jest zwrot prochów zwierzęcia właścicielowi) jak również pośredniczymy w jego pochówku.

Na wyposażeniu naszej firmy posiadamy flotę specjalistycznych samochodów posiadających odpowiednie zezwolenia potrzebne do tego typu transportu ( między innymi auto-mrożnia do głębokiego mrożenia w temperaturze do : -40* ) pozwalające na bezpieczny i szybki transport do miejsca utylizacji,spopielenia lub pochówku. Zapewniamy odbiór padłych zwierząt z gabinetów weterynaryjnych w najszybszym możliwym czasie nie dłuższym niż do dwóch godzin od czasu zgłoszenia.