AMI

Działamy na terenie Wrocławia i całej polski

+48 605 999 726

Skontaktuj się z nami 24/7

Odejście ukochanego zwierzęcia jest ogromnym przeżyciem dla jego właścicieli , którzy pragną aby również po śmierci ich ukochany pupil miał zapewniony szacunek i godne traktowanie.
Ze względu na doświadczenie i empatię zapewniamy Państwu poszanowanie i godny odbiór zwłok zwierząt które odeszły oraz najwyższą uwagę i delikatność w ich transporcie w celu dalszego ich spopielenia-utylizacji..
Aby zachować najwyższy stopień higieny i poszanowania odbieranych padłych zwierząt nasza firma do ich odbioru i przewozu stosuje jednorazowe worki oraz atestowane kontenery i pojemniki zaakceptowane przez Państwowy Inspektorat Weterynaryjny.
W Polsce obowiązuje zakaz pochówku zwierząt domowych w ogródkach, parkach na działkach oraz innych tego typu miejscach. Dlatego mamy nadzieję iż usługi naszej firmy pozwolą Państwu w sposób jak najmniej dla Was bolesny pogodzić się z odejściem Waszego ukochanego Pupila.
Firma AMI posiada własne pomieszczenia mroźne i zapewnia gabinetom weterynaryjnym oraz klientom indywidualnym natychmiastowy odbiór i transport do miejsca głębokiego zmrożenia do czasu dalszej utylizacji,spopielenia lub pochówku.
Mając na uwadze wszystkie aspekty nagłego odejścia zwierząt jesteśmy w stanie odebrać celem dokonania dalszego spopielenia padłe zwierze w czasie do 1godziny z terenu Wrocławia oraz możliwie najszybciej z terenów poza granic miasta w zależności od odległości. Na życzenie klienta odbieramy padłe zwierzęta z terenu całego kraju.

PRZY ODBIORZE PADŁEGO ZWIERZĘCIA WYSTAWIAMY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY DOKONANIE JEGO SPOPIELENIA-UTYLIZACJI. OBOWIĄZEK ZUTYLIZOWANIA PADŁEGO ZWIERZĘCIA SPOCZYWA NA JEGO WŁAŚCICIELU.
Na podstawie tego dokumentu świadczącego o przekazaniu zgodnie z ustawą padłego zwierzęcia do utylizacji można wyrejestrować zgłoszone wcześniej zwierzęta celem uniknięcia dalszych za nie opłat.
UWAGA !!! Każda firma uprawniona do odbioru i przewozu zwłok padłych zwierząt celem dokonania dalszego spopielenia-utylizacji zwłok jest zobowiązana do wystawienia Państwu w/w dokumentu.